KJ Andersson Entreprenad AB
Sjövretsvägen 55
760 21 VÄTÖ

Mobil: 070-347 15 15
E-post: info@kjae.se

KJ Andersson Entreprenad AB

Med lång erfarenhet och bred kunskap kan jag hjälpa dig med alla typer av grävmaskinsarbeten

I mer än 40 år har KJ Andersson Entreprenad utfört entreprenadarbeten i norra Stockholm och Uppsala. Företaget startades 1967 och drivs idag av mig, Peter Andersson. Mina kunder är framförallt företag.

Kunskap är viktigt! sten
Därför går jag kontinuerligt på olika kurser och utbildningar
såsom Räddning på väg och Trafiksäkerhet och miljö.

Tack vare min långa erfarenhet och breda kunskap kan jag
hjälpa dig med alla typer av grävmaskinsarbeten, från orörd
mark till färdig entreprenad.

Jag är medlem i ME (Maskinentreprenörerna). Som medlem i ME följer jag deras miljöpolicy.
Företaget innehar F-skattebevis.

me     

Några exempel på tjänster jag
utför är:

– Husgrunder
– VA-arbeten
– Enskilt avlopp
– Grundisolering
– Dränering
– Markplanering
– Kabelarbeten
– Dikesrensning
– Vägunderhåll
– Snöröjning
– Sandning
– Vägbygge

…………………………………………….

Jag är certifierad att anlägga enskilda avlopp.